Setkání seniorů ZO SOP v r. 2015

 

   je pořádáno:

 - v 1. pololetí:

5.2, 5.3., 2.4., 14.5., 4.6.,

s výjimkou měsíce května vždy 1. čtvrtek v měsíci,

 - ve 2. pololetí :

 10.9., 8.10., 5.11.,

s výjimkou měsíce listopadu plánováno na 2. čtvrtek v měsíci,

 vždy od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 153,

 Senovážné náměstí 23, Praha 1.

 

 

Vánoční setkání členů a seniorů pražských ZO plánováno

na 8.12.2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 16