Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS k volbám do Evropského parlamentu 23. – 24. května 2014

Pro budoucí postavení českých zaměstnanců jsou velmi důležité květnové volby do Evropského parlamentu. Doslova se v nich bude rozhodovat o tom, zda směřování EU zůstane nadále v rukách těch, kteří postupně likvidují evropský sociální model. Ten model, který řadu desetiletí pomáhal Evropě překonávat nejrůznější krize a byl zárukou vysoké životní úrovně Evropanů. 

Nyní jsme svědky postupného procesu sociální dezintegrace Evropy. Bohatnoucí horní příjmové skupiny se oddělují od zbytku společnosti, na dno padají stále početnější skupiny obyvatelstva. Dvacetimilionová nezaměstnanost v EU se stává podhoubím pro šíření neplnohodnotných, prekérních forem práce. EU se dostatečně nebrání tlakům nadnárodních společností, které už dnes mohou vydírat své subdodavatele a celé státy.

Je potřebné, aby v Evropském parlamentu posílily sociálně demokraticky orientované strany. To je jediná šance, jak lze zabránit úplné demontáži evropského sociálního modelu. 

VI. sjezd ČMKOS proto vyzývá své členy a zaměstnance, aby šli 23. – 24. května volit své zástupce do Evropského parlamentu a využili tak příležitost ovlivnit budoucí podobu Evropské unie.


Zdroj: