Odborová asociace školství – smlouva podepsána

V průběhu 48. zasedání Rady ČMKOS 10.6.2013 byla představiteli  Českomoravského odborového svazu školství a Vysokoškolského odborového svazu, předsedy  Mgr. Františkem Dobšíkem a Ing. Františkem Bartákem, podepsána smlouva  o sdružení odborových svazů.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a Vysokoškolský odborový svaz se sdružují v novou Odborovou asociaci školství.

Tento krok schválil sjezd  ČMOS PŠ 25.5.2013, zároveň uložil zástupcům ČMOS PŠ v Radě Odborové asociace školství, aby v případě změn smlouvy o sdružení byl zachován její účel a podstatné náležitosti.

Smlouva nabyla platnosti dnem podpisu.

Oběma svazům gratulujeme !

Zdroj: ČMOS PŠ, foto: rrok