Světový den za důstojnou práci

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2014. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.

Jak uvádí MEOK, velký počet pracujících čelí nejistotě ve svém zaměstnání a největší úrovni nerovností v historii lidstva. Polovina pracujících rodin zaznamenala v posledních dvou letech nezaměstnanost nebo zkrácenou pracovní dobu a 1,2 miliardy lidí stále žije v extrémní chudobě.

Základní právo na zastupování prostřednictvím odborů a na kolektivní vyjednávání je v mnoha zemích ohroženo a v jiných zemích pod přímým útokem. Zaměstnavatelé se dokonce snaží podkopávat právo na stávku, čímž zpochybňují dlouhá desetiletí právního uznání tohoto nejzásadnějšího práva v rámci MOP.

Mezi hlavními tématy, na které MEOK zaměřuje letošní Světový den za důstojnou práci, jsou také udržitelný rozvoj a klimatické změnykteré způsobují nerovnováhy a nerovnosti v globální ekonomice. Důvodem je, že příliš mnoho vlád selhává v budování udržitelné budoucnosti pro příští generace a v ochraně pracujících lidí. Katastrofy související s počasím a klimatickými změnami ničí životy a živobytí lidí, a proto je třeba věnovat těmto problémům větší pozornost. MEOK vyzývá politické představitele, aby našli odvahu k uzavření globální klimatické dohody. Na mrtvé planetě nebudou pracovní místa, avšak pokud vlády budou jednat o snižování uhlíkového znečištění a o vybavení komunit a průmyslových odvětví pro nadcházející klimatické výzvy, bude vytvořeno mnohem více pracovních míst.

Dominantní globální ekonomický model, který ničí pracovní místa a planetu, oslabuje demokracii a podkopává spravedlnost pro všechny. Proto budou odbory po celém světě pořádat demonstrace, akce na pracovištích, veřejné akce a řadu dalších aktivit na podporu spravedlnosti pro zaměstnance a klimatickou spravedlnost.
 
Také IndustriALL Global Trade Union, světová odborová federace působící v řadě klíčových odvětvívyzvala k zastavení rizikové zaměstnanosti v souvislosti se Světovým dnem za důstojnou práci 7. října 2014. Jak IndustriALL uvádí ve svém prohlášení, řádná, trvalá a přímá zaměstnanost zůstává pod trvalým tlakem nadnárodních společností a dalších sil, které prosazují rizikovou zaměstnanost. IndustriALL silně podporuje členské organizace, aby pořádaly aktivity a veřejně odsoudily rizikovou zaměstnanost a nejistotu, která se pro stále více a více lidí v celém světě stává každodenní skutečností.
 
Masová globální akce pomůže zviditelnit tento problém a posílí národní kampaně i pozici IndustriALL vůči nadnárodním společnostem, vládám a institucím globálního řízení. Každý rok vysílá tato masová mobilizace silné poselství o tom, že pracující v celém světě se postaví za ochranu svých práv.
 
Do boje proti prekérní práci také spadá i úsilí o potírání nehlášené práce, boj proti šedé ekonomice, daňovým únikům apod. Proto v příloze 2 naleznete shrnutí stanoviska EHSV k nehlášené práci, které může být inspirací pro kampaně proti tomuto jevu.
 
Zdroj: ČMKOS