STÁVKOVÁ POHOTOVOST VYHLÁŠENÁ ZO ND

 

 VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI 

Základní organizace Unie profesionálních zpěváků ND vyhlašuje ke dni 8. června 2017 stávkovou pohotovost. 

Stávková pohotovost je vyhlášena na dobu do 20. června 2017, poté bude rozhodnuto o dalším postupu a případném vyhlášení stávky. 

Důvody k vyhlášení stávkové pohotovosti: 

- neúspěšnost kolektivního vyjednávání, a to z důvodů na straně zaměstnavatele

- nekomunikace zaměstnavatele ve věci zásadního dokumentu Národního divadla

- koncepce Národního divadla, která byla předložena na základě zadání zřizovatele ředitelem Národního divadla ministrovi kultury dne 31.3.2017, čímž došlo k porušení ustanovení zákoníku práce o povinnosti projednání takového dokumentu s odborovými organizacemi 

ZO Unie konstatuje, že předložila zaměstnavateli opakovaně návrh profesní přílohy kolektivní smlouvy ND s tím, že od předložení posledního návrhu na opakované urgence ředitelka Opery ND a 50 Silvia Hroncová nenavrhla termín schůzky, nezaslala za zaměstnavatele připomínky k předloženému návrhu a ani žádným jiným způsobem nereagovala. ZO Unie prohlašuje, že stávající podmínky nastavení pracovního úvazku v Národním divadle pro jednotlivé umělecké kolektivní složky je diskriminační a způsobuje nerovné pracovní podmínky pro jednotlivé umělecké zaměstnance. 

Zaměstnavatel deklaroval uzavření střešní kolektivní smlouvy spolu s profesními přílohami nejpozději do 30. června 2017, a to na schůzi za účasti zástupců odborových organizací a ředitele Národního divadla dne 23. května 2017. Na této schůzi byl ředitel Národního divadla dále upozorněn zástupcem ZO Unie na nekomunikaci Silvie Hroncové v rámci kolektivního vyjednávání přílohy kolektivní smlouvy sboru ND, kdy se na místě Jan Burian vyjádřil, že zjedná nápravu. 

ZO Unie konstatuje, že dnešního dne obdržela dopis ředitele Národního divadla, kdy vyzývá odborové organizace v ND k podpisu tzv. střešní kolektivní smlouvy neprodleně s tím, že profesní přílohy kolektivní smlouvy budou uzavírány až následně po dosažení dohody. Tímto postupem zaměstnavatel porušil dohodu mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatele, kdy měly být profesní přílohy uzavřeny pouze a jen spolu se střešní kolektivní smlouvou. Zaměstnavatel tím dále jasně deklaruje, že nemá úmysl uzavřít jednotlivé profesní přílohy v krátké době resp. do 30. června, neboť tento jeho postup tomu odporuje. 

Vyhlášení stávkové pohotovosti bylo odsouhlaseno jednomyslně členskou základnou ZO Unie dne 7. června 2017. 

ZO Unie vyzvala zaměstnavatele dopisem ze dne 8. června 2017 k okamžitému zahájení jednání k výše specifikovaným bodům za účelem dosažení shody.

 V Praze dne 8. června 2017  

MgA. Jakub Hrubý, předseda ZO Unie profesionálních zpěváků ČR